Vi spelar allt från traditionell folkmusik till svängig gammeldans. Här finns ett axplock från vår repertoar:

Liveinspelning från Gällersta 2012:

Kultis i Gällersta

Liveinspelning från Teaterplan i Örebro under Zornveckan 2011:

Brudmarsch
Hambo
Polkett
Vals
Schottis